เหตุการณ์ : 
คนส่วนใหญ่เมื่อต้องรับงานใหม่ๆ จะประเมินไปก่อน แล้วว่าเป็นงานที่ยาก ซึ่งเราคงทำไม่ได้ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ศึกษาก่อน ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร ถึงแม้เข้าใจแล้ว ก็ยังคงคิดว่าเรามีความรู้ ความสามารถไม่พอ เราไม่เคยทำ คงทำไม่ได้ จึงเกิดความกลัวขึ้น และขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่อยากรับงานใหม่หรือตำแหน่งใหม่ เพราะคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อม จึงพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอย่างน่าเสียดาย
 
ความรู้สึกทั่วๆไป :  
group coaching งานไม่เคยทำ คงทำไม่ได้หรอก
group coaching งานยากเกิน ทำไม่เสร็จ โดนด่าแน่เลย
group coaching เราไม่เก่งพอ อย่าทำเลย
group coaching ไม่แน่ใจว่าทำได้ เอาไว้โอกาสหน้าดีกว่า
group coaching ทำไมหัวหน้าต้องให้เราทำด้วย รู้อยู่แล้วว่าเราทำไม่ได้
 
เทคนิคเอาชนะหลุมพราง : ปรับความคิดเกี่ยวกับตัวเองใหม่
 
 
 
คนขาดความมั่นใจเพราะลืมคิดถึง จุดเด่น และ เรื่องภาคภูมิใจที่ตัวเองเคยทำสำเร็จมาแล้ว ในอดีต ทำให้คิดว่าตัวเองยังมีความสามารถไม่เพียงพออยู่เรื่อยๆ รับงานใหม่ทีไรก็คิดว่า ทำไม่ได้ เอาไว้ก่อน แต่คนที่ชมตัวเอง อยู่เรื่อยๆ จะกระตุ้นความเชื่อมั่นของตัวเองออกมา และถ้าคิดถึงเรื่องภาคภูมิใจของตัวเองได้ ก็จะเห็นว่า ตัวเองเคยเจออุปสรรคต่างๆมามากมาย แต่ก็ผ่านมาได้ แสดงว่าเรามีความสามารถพอสมควร ดังนั้นงานชิ้นนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายอีกเรื่องหนึ่ง ที่เรารู้สึกว่ามันยาก แต่เราก็มีคุณสมบัติและสบการณ์ที่ดีเพียงพอ ดังนั้นเราก็น่าที่จะทำให้สำเร็จได้ ลองดูก่อนแล้วกัน

การปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ ก็จะทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น อยากที่จะลองทำอะไรใหม่ๆ ยากๆ เพิ่มขึ้น เพราะสุดท้ายเราก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น และพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอีกต่อไปในอนาคต
 
[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัคนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
 
--------------------------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet