เหตุการณ์ :
 
การ สื่อสารกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น การพูดคุย, การสั่งงาน, การขออนุมัติ, การรายงาน, การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ถ้าหากเราคิดไปก่อนว่า “ไม่รู้ว่าคนอื่น จะคิดอย่างไร?” ก็จะทำให้เราหยุดการกระทำที่เราตั้งใจไว้ทันที เพราะความรู้สึกที่เราคิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะคิดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นเชิงลบ จากการกระทำของเราทำให้หยุด แล้วเลิกทำสิ่งที่ตั้งใจ หรือยากจะทำในช่วงแรก ทันที
 
ความรู้สึกทั่วๆไป :  
อบรม สัมมนา ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดว่าเราพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่า
อบรม สัมมนา ไม่รู้ว่าหัวหน้าจะอนุมัติหรือไม่
อบรม สัมมนา ไม่รู้ว่าลูกน้องจะเข้าใจในเรื่องที่เราสั่งเพราะหวังดีหรือเปล่า
อบรม สัมมนา ไม่รู้ว่าเพื่อนๆ จะหาว่าเอาหน้าหรือเปล่า
อบรม สัมมนา ไม่รู้ว่าคนอื่น จะคิดว่าเราไม่เข้าใจหรือเปล่า
 
เทคนิคเอาชนะหลุมพราง : ปรับความคิดเกี่ยวกับตัวเองใหม่
 
 
การสื่อสารกับผู้อื่น เป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่มีทัศนคติเชิงลบ เพราะจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแง่ลบเสมอๆ ทั้งๆที่เหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้น เพราะเรายังไม่ได้สื่อสารออกไปเลย ดังนั้นหากต้องการที่จะเอาชนะหลุมพรางนี้ เพื่อเป็นนักสื่อสารออกไปเลย ดังนั้นหากต้องการที่จะเอาชนะหลุมพรางนี้ เพื่อเป็นนักสื่อสารที่ดี จึงต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกมากขึ้น โดยคาดหวังว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น จะเป็นด้านบวก หากไม่เป็นเช่นนั้น เราก็จะได้ประสบการณ์ แล้วปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่อีกครั้ง จนกว่าจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้

เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่า “ไม่รู้คนอื่นคิดอย่างไร” ก็ให้ถามเขาว่า เขาคิดอย่างไร เช่น อนุมัติหรือไม่? , เข้าใจหรือไม่, คิดอย่างไร? , อยากให้เพิ่มเติมเรื่องอะไร?  เป็นต้น เมื่อเราไม่คิดแทนผู้อื่นในเชิงลบได้แล้ว ก็จะทำให้เรากลัวที่จะสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้น ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เราก็ยินดีรับฟังได้จะได้ไม่ต้องคิดแทนผู้อื่นเสียที
 
 
[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัคนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
 
--------------------------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet