เหตุการณ์ :
 
ตัวอย่าง นี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับทีมงานขาย ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย หรือพนักงานขายก็ตาม เมื่อได้รับเป้าหมายยอดขายจากหัวหน้ามาทีไรรู้สึกเครียดขึ้นมาทันที เกรงว่าจะทำไม่ได้ เพราะยอดขายสูงเกินไป จะปฏิเสธก็ไม่ได้ รับมาก็กลัวทำไม่ได้ จึงเปรียบเสมือนการกลืนไม่เข้า คายก็ไม่ออก เครียดมากเลย ไม่กล้าที่จะลงมือทำให้ดี เพื่อพิชิตเป้าหมายด้วยการมองเป็นเรื่องท้าทายแทน
 
ความรู้สึกทั่วๆไป :  
อบรม สัมมนา เป้าสูงเหลือเกินทำไม่ได้หรอก
อบรม สัมมนา เศรษฐกิจแบบนี้ใครจะไปทำได้
อบรม สัมมนา สินค้าสู้คู่แข่งไม่ได้ ยอดไมมีทางถึงแน่นอน
อบรม สัมมนา เครียดเหลือเกิน ทำไงดี
อบรม สัมมนา ช่างมัน ทำได้ก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เต็มที่แล้ว
 
เทคนิคเอาชนะหลุมพราง : ปรับความคิดเกี่ยวกับตัวเองใหม่
 
นักขายหลายคนมองเป้าหมายยอดขายเป็นความเครียดไม่ใช่เรื่องท้าทาย แต่ถ้าปรับความคิดใหม่ มองว่าเป็นเป้าหมายของเราที่อยากทำให้ได้มันท้าทายความสามารถของเราดี ก็จะกระตุ้นให้เรามีความกระตือรือร้นมากขึ้น ค้นหาวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงต้องมองว่าสิ่งที่ได้รับจากหัวหน้านั้นเป็นแค่ โจทย์ แล้วจึงแปลงโจทย์นั้นให้กลายเป็นเป้าหมายของเรา เสร็จแล้วก็ลองทำด้วยความท้าทาย เพราะเราทำเพื่อตัวเราเอง ถ้าทำสำเร็จเราก็จะมีความภาคภูมิใจ แล้วได้เงินมากขึ้นด้วย
 

 
ความเครียดเกิดขึ้น เพราะเราไม่ค่อยอยากทำสิ่งนั้น แต่ต้องทำเพราะคิดว่าคนอื่นต้องการให้เราทำ แต่ถ้าเราแปลงเป็นเรื่องที่เราอยากทำเอง (เป้าหมายของเรา แล้วมองเป็นเรื่องท้าทาย ความสามารถอีกเรื่องหนึ่ง เราก็จะลงมือทำได้ดีขึ้น ความเครียดที่เคยเกิดขึ้น ก็จะหายไป หรือลดน้อยลงไปเองครับ)

 
[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัคนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
--------------------------------------------------------------------------

edit @ 3 Jul 2014 13:30:07 by entraining

Comment

Comment:

Tweet