เหตุการณ์ : 
การ ขออนุมัติเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายของหลายๆ คน เพราะขอทีไรไม่ค่อยได้ทุกที ทำให้ขี้เกียจขอ และอยู่อย่างที่เป็นอยู่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้งานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะจิตใจไม่ค่อยอยากทุ่มเท เนื่องจากไม่ได้รับเรื่องที่ขออนุมัติ (ไม่ได้รับการยอมรับ) จึงเป็นการทำร้ายตัวเอง ไม่มีผลงาน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
 
ความรู้สึกทั่วๆไป :  
อบรม สัมมนา ขอทีไรไม่ได้ทุกที ไม่ค่อยอยากขอเท่าไร
อบรม สัมมนา ขออนุมัติทุกครั้ง ต้องถามมากมาย ไม่อนุมัติก็บอกมาเลยดีกว่า
อบรม สัมมนา เราจำเป็นต้องใช้จริงๆ น่าจะเข้าใจบ้าง
อบรม สัมมนา ต้องทำอย่างไรนะ จึงจะยอมอนุมัติ
อบรม สัมมนา ถ้าไม่อนุมัติ ก็ได้งานแค่นี้แหละ จะเอาอะไรมาก
 
เทคนิคเอาชนะหลุมพราง : สร้างทัศนคติเชิงบวกกับหัวหน้า (จับถูก)
 
 
การขออนุมัติที่ดีนั้น ต้อง มีความรู้สึกร่วมกันของคนทั้ง 2 ฝ่าย มีความเข้าใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน อยากที่จะช่วยกันแก้ปัญหา ดังนั้นการที่หัวหน้าไม่อนุมัติในสิ่งที่เราขอคงต้องมีเหตุผล เราควรทำความเข้าใจและยอมรับในเหตุผลของหัวหน้า แล้วทำรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อขออนุมัติใหม่ จนกว่าหัวหน้าจะพึงพอใจ ไม่ใช่น้อยใจในสิ่งที่หัวหน้าทำ แล้วมีทัศนคติเชิงลบ แล้วเลิกขอไปเลย
 
ปกติ เราไม่ค่อยให้โอกาสหัวหน้าในการปฏิเสธคำขอของเราเลย คือคิดว่าขอเพียงครั้งเดียวก็ต้องอนุมัติเลย ไม่งั้นก็เลิกขอ แต่ถ้าเราให้โอกาสหัวหน้าสัก 3-5 ครั้ง โดยที่ครั้งแรกไม่ได้เราก็จะถามว่า “ต้องเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องอะไร?” แล้วนำเสนอใหม่ ครั้งที่ 2 ก็เช่นเดียวกัน จนกว่าจะครบโควต้าที่ให้กับหัวหน้าแล้วจึงเลิก หรืออาจต่อโควต้าไปอีกก็ได้
ถ้าเรื่องนั้นจำเป็นสำหรับเราจริงๆ ควรมองว่าหัวหน้าไม่มีเจตนาจะปฏิเสธ เพียงแต่ยังไม่เหมาะสมเท่านั้น เพราะหัวหน้ามีข้อจำกัดอยู่เหมือนกัน ถ้าเราคิดดีกับสิ่งที่ทำแล้ว (จับถูก) เราก็จะช่วยหัวหน้าเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอ สำหรับการตัดสินใจครับ
 
 
[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัคนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
--------------------------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet