เหตุการณ์ : 
การ ทำงานในสิ่งที่ไม่ค่อยแน่ใจ จะทำให้เราเกิดความรู้สึกกลัว เช่น ความล้มเหลว, กลัวถูกปฏิเสธ, กลัวหน้าแตก เป็นต้น ทำให้มีแนวโน้มว่าเราจะเลิกทำสิ่งนั้น เพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราไม่อยากที่จะเจอ หลายคนจึงไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะกลัวว่าจะล้มเหลว หลายคนทำไม่เสร็จตามกำหนดเพราะไม่ลงมือทำซักที เพราะเกรงว่าจะล้มเหลว
 
ความรู้สึกทั่วๆไป :  
อบรม สัมมนา ไม่อยากทำเลย กลัวล้มเหลว
อบรม สัมมนา ถูกปฏิเสธแน่อย่าเสนอดีกว่า
อบรม สัมมนา กลัวหน้าแตก ไว้คราวหน้าแล้วกัน
อบรม สัมมนา ล้มเหลวแน่ๆ เรามือไม่ถึงขั้นหรอก
อบรม สัมมนา ถ้าล้มเหลว ผมตายแน่ อย่าทำดีกว่
 
เทคนิคเอาชนะหลุมพราง : ปรับนิยามใหม่ให้เป็นเชิงบวก
 
ความล้มเหลวกับการถูกปฏิเสธเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ จึงเป็นกังวล และไม่ลงมือทำ เพื่อหลีกเลี่ยงความกลัวสิ่งเหล่านี้ จึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะจะทำเฉพาะเรื่องที่แน่นอน ซึ่งจริงๆ แล้วคำโบราณกล่าวไว้ว่า “ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน” ดังนั้นเราจึงต้องปรับนิยามผลลัพธ์จากการกระทำใหม่ดังนี้
 
การลงมือทำ = ความสำเร็จ และ ประสบการณ์
 
การ ลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนเกิดเหตุการณ์ 2 อย่าง คือ ความสำเร็จ และประสบการณ์ (สิ่งที่ได้เรียนรู้) ซึ่งมีประโยชน์ทั้งคู่ ทำให้จูงใจให้เราลงมือทำมากขึ้น เนื่องจาก ไม่มีคำว่า “ล้มเหลว และการถูกปฏิเสธ” อีกแล้วหากเราต้องการประสบความสำเร็จให้สูงขึ้น ก็ต้องกระตุ้นตัวเองให้ทำในสิ่งที่กลัวมากขึ้น โดยการลงมือทำทันที เพราะอย่างน้อยเราก็ได้ ประสบการณ์

 
 
[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัคนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
--------------------------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet