เหตุการณ์ : 
หัวหน้าชอบให้งานใหม่ๆ แล้วบอกให้ไปลองทำดู โดยไม่ได้สอนอะไรเลย เราต้องค้นคว้าเองหมด คำสั่งสั้นๆ แต่ต้องการผลลัพธ์ที่ดี และต้องครบถ้วน ถามมากก็ไม่ได้บอกให้เราไปคิดเอง ไม่ได้สอนงานเราแล้วจะให้เราทำได้อย่างไร ดีนะที่เราเป็นคนใจสู้ งานยากแค่ไหนก็จะทำให้ได้ ไม่งั้นก็คงทำไม่ได้แน่เลย
 
ความรู้สึกทั่วๆไป :  
อบรม สัมมนา สั่งอย่างเดียวไม่บอกอะไรเลย ใครจะไปทำได้
อบรม สัมมนา บอกให้ไปคิดเอง น่าจะแนะนำบ้าง เราจะได้ไม่เสียเวลา
อบรม สัมมนา แทนที่จะทำให้งานง่ายๆ เสร็จเร็วๆ ชอบทำให้เป็นเรื่องยาก
อบรม สัมมนา ถ้าไม่สอน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร
 
เทคนิคเอาชนะหลุมพราง : ปรับแนวความคิดของตัวเองใหม่
 
การที่หัวหน้าให้งานเราแล้ว ไม่ค่อยบอกอะไรกับเรา แสดงว่าเขามั่นใจในความสามารถของเรา ที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จได้ด้วยตัวเอง เพราะเขาตั้งใจที่จะฝึกฝนเราให้มีความสามารถครบถ้วนทั้งเรื่องความคิด, การลงมือทำ และการตัดสินใจ เราควรปรับความคิดของเราใหม่ว่านี่เป็นโอกาสที่ได้ฝึกฝนตัวเอง โดยที่หัวหน้ามีเจตนาที่ดีต่อเราไม่ควรไปคิดในแง่ลบกับการกระทำของหัวหน้า เลย เพราะเราจะไม่สบายใจ แล้วก็ไม่พยายามลองทำดู สุดท้ายเรานั่นแหละที่ไม่เติบโต หรือไม่พัฒนาตัวเอง
 
อบรม สัมมนา
 
หัวหน้าอาจทำตัวเองเหมือนเป็นโค้ช คือ การดึงศักยภาพของเราออกมาด้วยตัวของเราเอง โดยให้เราแสดงฝีมือเต็มที่ เพราะหากต้องการจะเลื่อนตำแหน่ง ของเราคงต้องให้เราได้เป็นผู้แสดง ฝีมือด้วยตัวของเราเอง โดยงานของเรา ถ้าไม่เสร็จก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าอยู่ดี แต่ถ้าเสร็จก็จะเป็นผลงานของเราล้วนๆ การลงมือทำด้วยตัวเอง โดยที่หัวหน้าไม่ต้องคอยบอกในรายละเอียด เท่ากับเปิดโอกาสให้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่
 
[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัคนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
--------------------------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet