ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ การ ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ในการบ่งบอกถึงความสำเร็จถึง เป้าหมายเนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกหลายทางในการตัดสินใจการเลือกใช้เลือก ซื้อ ดังนั้นการที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ ต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและการบริการ เพื่อนำมาใช้เพื่อความสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการนำเสนอ นวัตกรรมการตลาดเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่ในตลาดไม่เคยมีคู่แข่งขันทำมาก่อน

นอกจากนั้นแล้ว การให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการตลาดสำหรับคนยุคใหม่คือ การให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานขาย และ การตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งจะทำให้สินค้าและบริการจะได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น ด้วยการนำเสนอแนวคิด ดังนี้
 
 
1. การสื่อสารกับลูกค้า สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสารกับลูกค้า คือการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพที่สุด  นักการตลาดต้องทำการบ้านค้นหารูปแบบของการสื่อสารในรูปแบบในเหมาะสมกับ องค์กรและเหมาะสมกับสินค้า  และต้องตรงกับเป้าหมายในนำเสนอ ที่สำคัญต้องมีการประเมินผลการสื่อสารทุกครั้ง เพื่อนักการตลาดพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง
 
2. การเจาะตลาดลูกค้าออนไลน์เป็นจุดเด่นของการสื่อสารธุรกรรมของสินค้าและ บริการทางออนไลน์ คือสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานจำนวนมาก สามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงแต่สิ่งหนึ่งที่นักการตลาดต้องให้ความสำคัญ คือ การทำให้ลูกค้ารู้จักเว็บไซด์ของตน หากทำให้ลูกค้ารู้จักอย่างกว้างขวาง ย่อมเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจช่องทางนี้ได้
 
3. กิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นการทำกิจกรรมการตลาดเชิงรุก เพื่อต้องการให้ลูกค้ารับรู้ และช่วยเร่งเร้าให้ลูกค้าตัดสินใจเร็วขึ้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในยุคนี้ ต้องคิดหนักครับ ลงเม็ดเงินมากน้อยเท่าใดจึงคุ้มค่า หาpresenter ที่เป็นแม่เหล็กเพื่อให้สร้างความสนใจแก่ลูกค้า การสร้างกิจกรรมการขายแบบไม่ลงทุน อาจไม่ได้ผลในยุคนี้ครับ  เช่น การเปิดตัวสินค้าใหม่ของน้ำชา อิชิตัน ต้องใช้ พี่โน้ต อุดมแต้พานิช เป็นpresenter ตามติดด้วย เปิดฝา ส่ง smsลุ้นโชค เป็นการส่งเสริมการขายลงทุนแบบนี้ได้ต่อเนื่องกินยาวละครับ
 
4. กลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจ การทำธุรกิจต้องมีกระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับลุกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การบริการก่อนการขาย การบริการระหว่างการขาย และการบริการหลังการขาย จำเป็นต้องสร้างความแตกต่าง จากคู่แข่งขัน และต้องดีกว่าคู่แข่งขัน เนื่องจากการแข่งขันยุคใหม่ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็วในการรับรู้ การที่องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี หรือภาพลักษณ์แย่ การสื่อสารใช้เวลาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น องค์กรจำเป็นต้องเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือรักษาคุณภาพสินค้าและการพัฒนาสินค้าให้ลูกค้ามีความ พึงพอใจอย่างต่อเนื่อง น่าจะมีโอกาสในการขาย และสามารถแข่งขันในตลาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้ายังคงเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าอยู่เช่นกัน
 

Comment

Comment:

Tweet