การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Coaching Culture) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างไร ?

"คำถามที่รอคำตอบจากการพิสูจน์กันจริงๆ....เพราะการโค้ชไม่สามารถเข้าใจได้ ถ้ายังไม่ลงมือไปดำเนินการโค้ชอย่างจริงจัง"


การโค้ช (Coaching) สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่น โดยทำให้เขายินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงเหรอ ?

"คำถามที่ค่อนข้าง ขัดกับความเชื่อของหลายๆคน ที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นจากการแนะนำ ชี้แนะเพราะเข้าใจและสรุปไปว่า.....เขาต้องการความช่วยเหลือ และไม่มีวิธีการของตัวเองจริงต้องให้คำแนะนำ"

การโค้ช (Coaching ) จึง ดูเหมือนไม่เป็นธรรมชาติของการช่วยเหลือผู้อื่น.....ดังนั้นผู้ที่จะดำเนิน การโค้ชจึงขัดแย้งกับ หลักการ ทักษะ เทคนิคและแนวทางความคิดของการเป็นโค้ชที่สูงมาก.....การนำการโค้ชไปดำเนินการใช้ในองค์กร จึงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้อื่นอีกวิธีหนึ่ง ดังนั้นหากผู้ดำเนินการโค้ชไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการ (Process) ที่ครบถ้วนและชัดเจน ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับที่ต้องการครับ.....ดังนั้น Mindset และความเชื่อของการเป็นโค้ชจึงมีความสำคัญมากเพราะมีผลกระทบกับกระบวนการโค้ชทันที หากไม่ได้ใช้กระบวนการที่ถูกต้อง

ผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะดำเนินการโค้ช.....เพราะถ้าผมยังเหมือน เดิม ก็จะไม่สามารถใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) ได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์ของการโค้ชจึงไม่ได้ตามที่ต้องการ พอผมพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครั้งที่ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการได้ ก็ทำให้การโค้ชของผมดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ

ผมเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ช (Trust the Coaching Process) มากกว่าผลลัพธ์ระหว่างทางครับ เพราะผลลัพธ์ที่ดีควรต้องผ่านกระบวนการที่ดีครับ จึงจะออกมาดังที่ต้องการครับ.....เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องภายในของ โค้ชชี่ครับ ไม่ใช่สิ่งที่สามารถเห็นได้จากภายนอกครับ

 

[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
--------------------------------------------------------------------------

รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

Comment

Comment:

Tweet